Bănci Participante
brc
bt brd
cec
opt
opt
Parteneri


Tractabel Engineering
EXERGIA

Newsletter EEFF
Despre noi


UE BERD Facilitate de Finanțare pentru Eficienta Energetica (EEFF) a fost o linie de credit înfiinţată de Comisia Europeană şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Companiile româneşti din sectorul privat au putut împrumuta până la 2,5 milioane EUR de la una din Băncile Participante pentru a investi în eficienţă energetică. 

Principalele părți implicate în programul EEFF au fost:

 • Uniunea Europeană (UE) ca și principal sponsor pentru EEFF, aceasta acordând o sumă nerambursabilă pentru operarea facilității de finanțare și plătind stimulente (granturi UE) pentru companiile ce au investit în eficiență energetică.

 

 • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a acordat împrumuturi în valoare totală de 80 de milioane de EUR, Băncilor Participante, care la rândul lor au acordat credite clienților lor, care au investit în eficiență energetică. Consultanța tehnică a fost asigurată de Tractebel Engineering (Consltantul de Proiect) și verificarea implementării cu succes a proiectelor a fost realizată de MWH (Consultantul Verificator), ambele companiile au fost selectate de BERD pentru derularea programului. De asemenea BERD a plătit si garnturile UE catre companiile care au accesat acesată facilitate.


BERD operează mai multe facilități de finanțare care promovează energia durabilă (SEFF-uri) în peste 24 de țări - www.ebrdseff.com.

În România s-au desfășurat trei programe SEFF: 

 • EEFF - această facilitate ce a fost închisă în Iunie 2015, a ajutat la finanțarea cu peste 75 milioane de EUR a 129 de proiecte de eficiență energetică cu o valoarea totală de investiție de peste 110 milioane de EUR prin cei 6 parteneri bancari;
 • MFFEE - o facilitate experiment SEFF prin care au fost finanțete 3 investiții destinate municipalităților în valoare de 10 milioane Euro și
 • RoSEFF - www.seff.ro ce a fost închisă în Aprilie 2016, a ajutat la finanțarea a 341 de proiecte destinate eficienței energetice și energiei regenerabile în valoare totală de 57 milioane de EUR pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din România prin 4 banci partenere. Valoarea totală a investițiilor a fost de 68 milioane de EUR.


Cei șase Parteneri bancari, care au participat la derularea programului EEFF au fost:

 • Banca Comercială Română (BCR)
 • BRD - Groupe Societe Generale
 • Banca Transilvania (BT)
 • CEC Bank
 • OTP Bank
 • Raiffeisen Bank


Consultantul de Proiect (pentru toate programele SEFF în Romania) a fost Tractebel Engineering S.A.

Tractebel Engineering a fost leader de consorțiu pentru companiile românești și internaționale care au pregătit și susținut operarea cu succes, administrarea și monitorizarea programelor SEFF, prin furnizarea serviciilor de consultanță tehnică, marketing și administrare.

Acestea au constat în:

 1. Asigurarea marketingului facilităţiilor în România;
 2. Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte eligibile de eficienţă energetică;
 3. Sprijinirea companiilor industriale prin consultaţii informale, consultanţă tehnică (planuri energetice) şi asistenţă la formularea aplicaţiilor pentru împrumut;
 4. Facilitarea comunicării între părţile implicate;
 5. Verificarea indicatorilor tehnici ai facilității, astfel încât aceștia să fie clar definiți, aplicați consistent şi actualizați;
 6. Urmărirea, monitorizarea şi raportarea activităţii EEFF;
 7. Verificarea faptului că regulile privind granturile sunt aplicate în mod corespunzător şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate;
 8. Informarea companiilor din sectorul industrial cu privire la reducerile de emisii de gaze cu efect de seră care rezultă din investiţiile lor.


Consultantul de verificare (pentru toate programele SEFF în Romania) a fost MWH SpA (Italia)

Atunci când investițiile au fost finalizate și puse în funcțiune, un specialist MWH a vizitat fiecare site în parte, pentru a verifica dacă investiția este operațională și dacă se obțin indicatorii tehnici de performanță descriși în studiul (REUP) pregătit de Tractebel Engineering. Rezultatele verificărilor au fost sintetizate în Raportul de Verificare elaborat de către MWH, și care a reprezentat baza pentru acordarea grantului de 15% de către BERD.