Bănci Participante
brc
bt brd
cec
opt
opt
Parteneri


Tractabel Engineering
EXERGIA

Newsletter EEFF
Întrebări frecvente

Pot face un împrumut mai mare de 2,5 milioane EUR?

 

În principiu, da - în funcţie de acordul cu banca dumneavoastră, UE şi BERD. În acest caz, banca dumneavoastră va finanţa doar primele 2,5 milioane EUR din linia de credit EEFF iar grantul va fi de 375.000 EUR (adică 15% din doar primele 2,5 milioane EUR). Restul împrumutului va proveni din alte linii de credit operate de bancă.

 

Care sunt etapele procedurii de aplicare?

 
 1. Consultaţi-vă cu banca participantă aleasă de dumneavoastră şi cu Tractebel Engineering pentru a afla dacă investiţia dumneavoastră în eficienţă energetică este eligibilă.
 2. Semnaţi o Scrisoare de Angajament pentru BERD, trimiţând o copie şi la banca de la care intentionaţi să solicitaţi împrumutul.
 3. Banca participantă vă va da un "green light", prin care se precizează că sunt de acord să finanţeze compania dumneavoastră.
 4. Tractebel Engineering va realiza un Plan de Utilizare Raţională a Energiei şi un Audit Energetic dacă este necesar.
 5. Semnaţi un acord de împrumut cu banca participantă aleasă.
 6. Utilizaţi împrumutul pentru a implementa investiţia.
 7. Consultanţii independenţi (MWH) vor pregăti un raport de verificare.
 8. BERD transferă grantul de 15% în contul dumneavoastră bancar, în EUR.
 

Care este rata dobânzii?

 
 
Vă rugăm să discutaţii condiţiile împrumutului cu una sau mai multe dintre băncile participante, fiecare având termeni şi condiţii comerciale proprii. Rata dobânzii nu este subvenţionată. Subvenţiile UE acoperă:
 • Managementul proiectelor şi consultanţa tehnică din partea Tractebel Engineering
 • Verificarea finalizării investiţiei de către consultanţii MWH
 • Granturile de 15% care sunt achitate de BERD, în EUR, clienţilor finali.
 
 

La care dintre băncile participante ar trebui să apelez?
 
 
 • Acest lucru depinde doar de dumneavoastră. Echipa Tractebel Engineering EEFF nu vă va sfătui la ce bancă să apelaţi, nici nu va oferi informaţii despre ratele dobânzilor, perioadele de graţie sau alte condiţii. În aceaste privinţe trebuie să discutaţi cu banca.
 

În ce proporţie este o investiţie eligibilă pentru EEFF?
 
 
 • Până la 100% din costul total al învestiţiei. În cazul investiţiilor complexe care conţin şi alte componente în afara celei de eficienţă energetică, Tractebel Engineering va calcula cota eligibilă din investiţie (cea corespunzătoare economiei de energie).
 

Care este moneda utilizată: RON sau EUR?
 
 
 • Moneda în care se face împrumutul depinde de acordul dintre banca participantă şi companie - BERD nu are cerinţe speciale în această privinţă.
 • Granturile vor fi achitate de către BERD, în EUR, direct companiei industriale.
 

De unde provin banii?
 
 
 • Finanţarea provine dintr-un împrumut de 80 milioane EUR acordat de BERD băncilor române participante pentru ca acestea la rândul lor să le împrumute clienţilor săi. Finanţarea granturilor provine de la UE, care asigură granturile de 15% pentru împrumutaţi, plata serviciilor firmelor de consultanţă Tractebel Engineering şi MWH şi o subvenţie pentru băncile participante.
 

Este aplicarea pentru un împrumut/grant EEFF dificilă şi birocratică?
 
 
 • Ei bine şi da, şi nu. Împrumuturile/granturile EEFF implică o cantitate mare de documentaţie tehnică şi economică, dar o mare parte din această muncă este efectuată de consultanţii Tractebel Engineering şi MWH. Aceştia sunt finanţaţi de UE prin BERD.
 

Cât timp va fi disponibil EEFF?

 
 • EEFF va fi disponibil până la epuizarea celor 80 de milioane EUR în împrumuturi (+12 milioane EUR granturi aferente).
 

Ce servicii oferă Tractebel Engineering companiilor industriale?

 

Tractebel Engineering va pregăti un pachet informativ conţinând documentaţia tehnică şi economică în sprijinul aplicării pentru un împrumut/grant. (Tractebel Engineering are de fapt un rol mai larg, şi anume de a asigura marketingul, de a administra şi a monitoriza EEFF).
 
 

Mai exact, ce tip de documente va pregăti Tractebel Engineering?

 

Tractebel Engineering va pregăti un Plan de Utilizare Raţională a Energiei, însoţit dupa caz de un Audit Energetic - în funcţie de complexitatea investiţiei şi de existenţa documentaţiei tehnice.

Auditul Energetic, dacă va fi necesar, va conţine următoarele:
 • bilanţul energetic al activităţilor industriale (dacă se aplică);
 • analiza costurilor de producţie asociate utilizării energiei (dacă se aplică);
 • analiza fezabilităţii tehnice a proiectelor propuse; identificarea de oportunităţi energetice suplimentare fezabile şi sustenabile;
 • plan financiar (estimarea costurilor de investiţie): analiza fluxului de numerar şi a profitabilităţii; evaluarea economiilor de energie generate de proiectul de investiţii; evaluarea conformităţii cu standardele, reglementările, legislaţia de mediu, sănătate şi securitate aplicabile;
 • planul de implementare a proiectului de investiţii, inclusiv evaluarea autorizaţiilor necesare pentru construirea şi operarea obiectivelor de investiţii incluse;
 • analiza reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din implementarea investiţiei şi evaluarea posibilităţii tranzacţionării lor într-un regim de comercializare a emisiilor.
Planul de Utilizare Raţională a Energiei va încorpora rezultatele Auditului Energetic, va descrie pe larg planul de finanţare şi programul de implementare, precum şi scurte recomandări referitoare la investiţia propusă. Planul va conţine :
 • o descriere a investiţiei şi a modului în care aceasta îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale EEFF;
 • o analiză a cost-beneficiu cu estimarea economiilor de energie, financiare şi de CO2;
 • rata internă de rentabilitate, valoarea actualizată netă şi alţi coeficienţi sau indicatori ai performanţei economice şi de mediu a investiţiei;
 • o planificare a sarcinilor-cheie de la faza de proiectare până la implementare;
 • o listă de verificare care să fie folosită de MWH atunci când validează finalizarea investiţiei;
 • recomandări pentru îmbunătăţiri viitoare ale eficienţei energetice;
 • o evaluare a conformării la standarde, reglementări, legislaţie de mediu, sănătate şi securitate cu recomandări asociate fiecăreia dintre acestea;
 • o scurtă descriere a companiei, a afacerii sale şi declaraţii financiare pentru a sprijini procesul de evaluare a creditării de către bancă.
 

Ce servicii va oferi MWH companiilor industriale?

 

MWH va întocmi un raport de verificare la finalizarea investiţiei dumneavoastră în eficienţă energetică. Raportul va confirma că împrumutul a fost întrebuinţat pentru o investiţie în eficienţă energetică, conform Planului de Utilizare Raţională a Energiei şi va constitui documentul în baza căruia BERD va transfera grantul UE în contul dumneavoastră bancar.
 
 

Serviciile Tractebel Engineering şi MWH sunt gratuite?

 

Da. Ambele companii sunt finanţate de UE prin BERD, în urma unor licitaţii internaţionale câştigate, al căror obiect a fost administrarea EEFF.
 
 

Daca proiectul meu este respins, pot aplica din nou?

 

Da.

Rolul consultantului de proiect este de a lucra în parteneriat cu potenţiala companie industrială pentru a identifica şi dezvolta proiecte de eficienţă energetică eficace din punct de vedere al costurilor. Acest mod de lucru va conduce la o bună comunicare şi o înţelegere reciprocă a oricăror probleme care pot exista, precum şi la reducerea la minim a dezacordurilor şi disputelor.

Dacă totuşi potenţiala companie nu este de acord cu evaluarea realizată de Consultantul de proiect şi cu recomadările sale, acesta are dreptul să facă apel în două etape faţă de decizia negativă obţinută.

Prima etapă: în 30 de zile lucrătoare de la anunţul scris cu privire la decizia negativă, o companie industrială remite Consultantului de proiect o cerere justificată scrisă, de reconsiderare a deciziei emise, însoţită de documente suplimentare relevante. Cererea poate fi formulată în limba engleză sau în limba română.

În 5 zile lucrătoare de la primirea acestei cereri, Consultantul de proiect evaluează noile date şi argumente şi remite companiei industriale răspunsul său justificat.

A doua etapă: Compania industrială poate apela la BERD, recuzând decizia negativă primită în prima etapă, printr-o scrisoare adresată în 20 de zile lucrătoare de la decizia decizia negativă primită în scris în prima etapă.

Solicitarea trebuie formulată în limba engleză, specificând cazul supus reconsiderării, şi trebuie însoţită de traducerea în limba engleză a Cererii depuse iniţial, a deciziei negative iniţiale şi a deciziei negative corespunzătoare primei etape de mai sus. Toate documentele relevante depuse în sprijinul solictării de reconsiderare de deciziei trebuie să fie în limba engleză şi se vor face pe costul companiei aplicante.

BERD va trimite răspunsul său scris companiei industriale în 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării de reconsiderare a deciziei negative.

Decizia BERD este definitivă.Toată corespondenţa purtată în perioada procedurii de apel poate fi transmisă prin poştă, prin e-mail sau prin fax.
 
 

Oferă pagina de întrebări frecvente răspunsuri definitive?

 
 
 
  
Dacă aveţi o întrebare care nu are un răspuns clar pe acest site, vă rugăm contactaţi serviciul de informare EEFF la 031 224 8104 sau trimiteţi un mail la eeff@eeff.ro.